Fokusgrupp Ungdomar

En ung person åker skateboard

Är du mellan 14 och 25 år och bosatt i Krokoms kommun? Då är vi nyfikna på vad du tycker om att bo här och hur du ser på framtiden. Delta gärna i fokus­gruppen Ungdomar och hjälp oss att lägga grunden för hur vi ska locka fler till vår kommun.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Alsen-Näskott, Aspås-Rödön-Ås, Föllinge-Laxsjö, Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.


Tid och plats

Tid: 31 augusti 2020 klockan 18.00-20.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Krokom

Typ av aktivitet: Dialogmöte

Meny