Fokusgrupp Företag

Glad kvinna framför datorn

Driver du företag i Krokoms kommun? Då behöver vi din hjälp, delta gärna i fokusgruppen Företagare! Vi är nyfikna på hur vi kan bli ännu bättre på att stötta våra företag och därmed locka ännu fler att etablera sig här.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Alsen-Näskott, Aspås-Rödön-Ås, Föllinge-Laxsjö, Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.


Tid och plats

Tid: 1 september 2020 klockan 11.00-12.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Zoom-möte

Typ av aktivitet: Digital dialog

Meny