Bygdegrupp Krokom

Vy över Ås

Nu ska vi sätta Krokoms kommun på kartan som en plats folk är nyfikna på. Vad är det bästa med just din plats? Var med i fokusgruppen Krokom och hjälp oss att locka hit fler medborarge, besökare och företag.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Alsen-Näskott, Aspås-Rödön-Ås, Föllinge-Laxsjö, Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.

Tid och plats

Tid: 22 september 2020 klockan 18.30-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Krokom

Typ av aktivitet: Referensgruppsmöte

Meny