Bygdegrupp Hotagen

Vattenfall

Vad är det allra bästa med att bo i Hotagenområdet? Hur kan vi få fler att bli nyfikna på vår vackra kommun? Var gärna med i fokusgruppen Hotagen och hjälp oss att hitta guldkornen så att vi kan locka fler att flytta hit.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Trångsviken (Alsen-Näskott), Krokom (Aspås-Rödön-Ås), Föllinge (Föllinge-Laxsjö), Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.

Tid och plats

Tid: 24 september 2020 klockan 18.30-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Häggsjövik

Typ av aktivitet: Referensgruppsmöte

Meny