Aspås-Krokom

Mötet äger rum på Aspåsgården 6 november klockan 18.00-20.00. Vi bjuder på fika. Kan du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

Lämna dina synpunkter formuläret längre ner på sidan

Diskutera fritt i kommentarsfältet längst ned på sidan

Vi vill att du funderar på vilka styrkor och svag­heter som finns i din bygd? Det kanske finns ett starkt föreningsliv eller en bygdegård där det händer mycket? Det kan vara exempel på styrkor, om det saknas en samman­hållande kraft i bygden kan det vara ett exempel på en svaghet.

Hot och möjligheter är sådant som finns i omvärlden. Ett exempel på ett hot är om kommunen tvingas dra ner på någon sam­hälls­service som du tycker är viktig eller om staten drar in ett statsbidrag som har möjlig­gjort en särskild satsning i skolan.

Det allra viktigast är dock vad vi kan göra åt de svagheter och hot vi kan identifiera eller hur vi kan förstärka de styrkor och möjlig­heter vi ser.

Hur når vi målet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expan­siva kommun vi vant oss vid och som med säkra steg taktar mot minst 16 000 invånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritidsan­lägg­ningar, vatten- och avlopp mm. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

#jagärkrokom

Lämna dina syn­punkter via formulär

Lämna dina syn­punkter via formulär

Formuläret skickas till kommunens kansli och kommer att diarieföras.

Dina uppgifter
Dina uppgifter
Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1200
  Naturbild med en sjö och en bro i bakgrunden

  Tid och plats

  Tid: 6 november 2019 klockan 18.00-20.00

  Plats: Aspås­gården

  Typ av aktivtet: Dialogmöte, Digital dialog