Öppen presentation 1

Close up of businessman touching gears mechanism with finger

Ta chansen att bidra i arbetet med att stärka bilden av Krokoms kommun. I de öppna presenta­tion­erna har du möjlighet att ta del av den bild som växer fram i fokusgrupperna och förstås att ge ditt eget bidrag.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Alsen-Näskott, Aspås-Rödön-Ås, Föllinge-Laxsjö, Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar. I de öppna presentationerna kommer vi att redovisa vad som har kommit fram i fokusgrupperna och det kommer också att finnas möjlighet att ge inspel till det fortsatta arbetet. Det finns två alternativ att välja på för de öppna presentationerna:

  • 23 september 8.00-10.00 eller
  • 24 september 18.30-20.30

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.

Anmäl dig till en fokusgrupp

Tid och plats

Tid: 23 september 2020 klockan 08.00-10.00

Plats: Zoom-möte

Typ av aktivitet: Dialogmöte, Digital dialog