Dialogen

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Du kan bidra!

Två personer ute i en park

Hjälp oss sätta din plats på kartan!

Varför bor du där du bor? Vad är unikt med just din plats? Det vill Krokoms kommun veta för att kunna locka fler människor att bosätta sig här.

I höstas bjöd vi in till medborgardialoger på olika platser i Krokoms kommun. Engagemanget var stort och det var många som deltog på mötena. Vi fick en hel del information som vi ska arbeta vidare med. Att marknadsföra kommunen i större utsträckning än vad vi har gjort hittills var något som lyftes på flera av mötena. Att hela kommunen ska leva och inte bara de södra delarna var en annan vanlig synpunkt som fördes fram.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen
i kommunens olika delar

En av nycklarna till att skapa goda förutsättningar för att bo och leva i hela kommunen är att det blir fler som bor här. Vi tror att det är just olikheterna i vår kommun som gör att vi sticker ut och verkligen blir en plats på kartan som folk är nyfikna på och vill flytta till. Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun.

– Det här arbetet kan vi inte göra själva. Vi hoppas att så många som möjligt är med och bidrar till det som sedan kommer att ligga till grund för hur vi marknadsför vår kommun. Vi vill ju att ännu fler ska välja att flytta hit, säger Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet kommer att bygga på möten med medborgarna, i både fysisk och digital form. Det kommer att finnas ett antal olika fokusgrupper och under hösten kommer det vara två öppna möten där alla som vill kan delta. Naturligtvis kommer det även att finnas möjlighet att bidra med idéer via hemsidan.

– Jag hoppas att många tar chansen att delta. Genom fokusgrupperna kommer vi att kunna gå på djupet och om många bidrar med synpunkter, tankar och idéer via övriga forum får vi ett bra underlag att bygga vidare på, säger Jonas Törngren, kommundirektör.

Här hittar du datum och tider för höstens dialogmöten

Fokusgrupper

Fokusgrupper

För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är:

  • Inflyttare
  • Unga (14-25 år)
  • Företagare
  • Utlandsfödda

Utöver dessa grupper kommer vi även att ha en fokusgrupp per bygd, dessa är:

  • Alsen-Näskott (Kluk, Trångsviken, Ytterån, Vaplan, Nälden)
  • Aspås-Rödön-Ås (Krokom, Rödön, Dvärsätt)
  • Föllinge-Laxsjö (Åkersjön, Lillholmsjö, Skärvången, Storåbränna)
  • Hotagen (Bakvattnet, Häggsjövik, Rörvattnet, Rötviken, Valsjöbyn)
  • Offerdal (Jänsmässholmen, Olden, Rönnöfors, Kaxås, Almåsa, Änge, Tulleråsen, Landön)

Varje fokusgrupp kommer att bestå av max tolv personer. Om du är intresserad av att delta kan du anmäla dig via formuläret här nedanför. Vi behöver din anmälan senast den 31 juli. Om det blir fler intresserade än vad vi har plats för kommer vi att göra ett urval mot bakgrund av kön, ålder, bostadsort med mera för att få en så bred grupp som möjligt. Fokusgruppernas möten kommer att vara under perioden vecka 36-39 enligt tidplanen.

Öppna möten

Öppna möten

Utöver fokusgrupperna kommer vi även att arrangera öppna möten där alla kan delta. Dessa möten kommer att vara digitala och här kommer det att vara möjligt att dela med sig av synpunkter och tankar. Håll utkik här på hemsidan, i sociala medier och i lokaltidningarna för information om när mötena kommer att vara. Enligt tidplanen är målsättningen att de ska vara under vecka 38-39.

Anmäl dig till en fokusgrupp

Kort om arbetet i fokusgrupperna
Varje fokusgrupp kommer bestå av max tolv personer. Om det är fler än tolv som vill vara med i en grupp kommer vi att göra ett urval, målet är att få så bred grupp som möjligt vad gäller ålder, kön, bostadsort med mera. Sista dag för anmälan är den 31 juli. Mötena i fokusgrupperna kommer att genomföras under veckorna 36 till 39 och det är ett möte per grupp.
Personuppgifter
Personuppgifter

Anmäl dig till våra fokusgrupper
Anmäl dig till våra fokusgrupper


Stöd inför digital dialog

Stöd inför digital dia­log

Krokoms kommun kommer att använda programmet Zoom för du ska kunna delta i dialogmöten utan att behöva åka så långt eller utsätta dig för smittrisk. Om du behöver stöd för att komma igång kan du få hjälp av vår IT-pedagog Monica Andersson.

IT-pedagogen finns på plats i Krokoms bibliotek varje måndag från och med den 24 augusti till och med den 21 september klockan 13.00 till 15.00.

Du kan även få IT-stöd på samtliga bibliotek i Krokoms kommun. Boka tid genom att ringa till kommunens växel eller mejla till Monica Andersson.

Självklart går det bra att passa på att be henne om hjälp kopplat till andra IT-frågor också.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0640 161 00
E-post: Monica Andersson