Translate site

Startsida Krokoms kommun

Tobaksförsäljning

All försäljning av tobak ska anmälas till kommunen där försäljningen sker. Varje kommun har ansvar för att ta emot anmälningar.

Från och med den 1 augusti 2010 riskerar den som säljer tobak utan att först ha anmält det till kommunen att bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning
Den som säljer tobaksvaror ska även utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Från och med den 1 augusti 2010 ska egenkontrollprogrammet lämnas in med anmälan till kommunen tillsammans med övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Du hittar blanketterna under Läs mer till höger.   

Nya regler om kontrollköp av folköl och tobak

Den 1 april 2015 kom nya regler om kontrollköp för folköl och tobak. Det innebär att kommunen kan skicka ut en person som ser ung ut men som har fyllt 18 år för att testa han/hon kan handla folköl eller tobak utan att behöva visa legitimation.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror som du hittar under rubriken Läs mer här till höger.


Uppdaterad 2018-06-27 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se