Translate site

Startsida Krokoms kommun

Miljöfarlig verksamhet

För att anlägga, driva eller göra större ändringar i en verksamhet med beteckning C i Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Tillstånd
Tillståndssgivare är Bygg- och miljönämnden
Industrier, bensinstationer, verkstäder, sanering av föroreningar, avloppsanläggningar m m räknas som miljöfarlig verksamhet. De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och hur farlig den är.

Tillsyn
Ansvarig för tillsyn är Bygg- och miljönämnden.

Ansökan ska skickas till
Krokoms kommun
Bygg- och miljönämnden
835 80 Krokom

Länk till ansökningshandlingar: blanketter/formulär på engelska finns på www.verksamt.se

Handläggningstid
En ansökan tar i regel ca 5-6 veckor att behandla från det att kompletta handlingar har inlämnats. Det kan ta både längre och kortare tid beroende på om vi behöver höra några grannar, andra sakägare eller myndigheter samt vilken arbetsbelastning handläggarna har för tillfället. Du kan förkorta handläggningstiden genom att i din ansökan ha kompletta handlingar.

Uppdaterad 2019-03-11 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se