Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avfall och återvinning

Berg med pet-flaskor

En grundprincip i avfallshanteringen är att avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper. Det innebär till exempel att avfall som är farligt inte får blandas med annat avfall.

Det innebär också att vissa typer av avfall samlas in separat för återvinning. Ansvaret för avfallsinsamlingen är delat på flera aktörer.
 
Avfall från personalutrymmen, matsalar mm
Avfall som uppkommer i till exempel personalutrymmen och matsalar samlas in av kommunen på samma sätt som hushållsavfall. Kontakta VA & Renhållning för avfallskärl, abonnemang och information om hämtningsdagar.

Grovavfall och farligt avfall
Mottagning/insamling av grovavfall och farligt avfall ingår inte företagens avfallsabonnemang. Grovavfall kan lämnas till lämplig entreprenör, eller på kommunens återvinningscentraler mot avgift enligt taxan. Farligt avfall hänvisas till lämplig entreprenör på avfallsmarknaden.  
Läs mer om farligt avfall.
 
Verksamhetsavfall
Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess och inte räknas som hushållsavfall eller omfattas av producentansvar, räknas som verksamhetsavfall. Verksamhetsavfall omfattas inte av kommunalt ansvar. För att göra sig av med detta ska företag i stället vända sig till lämplig entreprenör på avfallsmarknaden.
 
Producentansvar
Avfall som omfattas av producentansvar, till exempel batterier, däck, elavfall, förpackningar, läkemedel, papper och tidningar, lämnas på särskild plats enligt anvisning från respektive producentorganisation. Producentansvarigt material får inte lämnas i hushållssoporna.

Läs mer om avfall och återvinning här

Här hittar du information om renhållningstaxa

Uppdaterad 2017-08-10 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se