Translate site

Startsida Krokoms kommun

Alkohol

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara göras av den som har serveringstillstånd.

Olika typer av serveringstillstånd

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, det vill säga en säsong, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Att tänka på om du vill anordna dans, underhållning eller annat arrangemang

Om du har eller tänker söka ett serveringstillstånd och vill anordna exempelvis dans, underhållning av något slag, trubadurer, teater, marknad eller bio, hör då av dig till Polisen om eventuella tillstånd som kan behövas.

Cateringverksamhet för slutna sällskap

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls och godkänns av kommunen.

Vad är ett slutet sällskap?

Slutet sällskap definieras som en begränsad krets personer som har någon form av gemensamt intresse utöver tillställningen som man söker serveringstillstånd för.

När behöver man inte ett serveringstillstånd?

I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag. Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:  

  • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Ett exempel på när man inte behöver något serveringstillstånd kan vara till exempel en privat bröllopsfest eller ett 50-årskalas.  

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är den lag som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår, och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år.

Socialförvaltningen har ansvar för tillståndsgivningen och tillsynen av alkoholservering samt tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning.

Alkohollagen ställer krav på kunskapsprov

Kravet på att avlägga ett kunskapsprov som visar att man har tillräckligt goda kunskaper om alkohollagen ingår i ansökningsförfarandet för att få serveringstillstånd. Kontakta alkoholhandläggaren för mer information.

Om handläggningen

Din ansökan utreds av kommunens alkoholhandläggare som efter remissbehandling tar fram ett beslutsunderlag. Remissinstanserna är främst kommunens bygg- och miljöavdelning, polismyndigheten och räddningstjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2018-10-29 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se