Translate site

Startsida Krokoms kommun

Sveriges viktigaste jobb

Sveriges kommuner och landsting står inför en rejäl utmaning. Under de närmaste åren går ett stort antal anställda inom välfärdssektorn i pension. För Krokoms kommun handlar det om trettio procent av alla tillsvidareanställda.

Välfärdssektorn behöver rekrytera 420.000 medarbetare under perioden 2010 till 2019, främst med anledning av stora pensionsavgångar men även på grund av en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Undersköterskor, specialistsjuksköterskor och förskollärare hör till de yrkesgrupper som har särskilt goda utsikter att få jobb inom den närmaste tioårsperioden liksom lärare i vissa ämnen, ingenjörer och bygglovshandläggare.

Undersökningar visar att de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden finns i kommuner och landsting. Medarbetarna tycker att jobbet är mer utmanande, ser mer fram emot att gå till jobbet och ser i högre utsträckning än privat och statligt anställda betydelsen av vad de gör. Anneli Jonasson arbetar som undersköterska på Blomstergården i Krokom och hon trivs jättebra med sitt arbete

– Jag har ett väldigt givande jobb och jag får så mycket positivt tillbaka. Jag känner verkligen att det jag gör är meningsfullt och viktigt, säger Anneli Jonasson.

Kommunen står inför en utmaning

Mer problematiskt är att kommuner och landsting får lägre betyg när det gäller frågan om deras arbetsplatser har en god image i samhället. Gunilla Sundqvist är personalchef i Krokom och hon säger att det kommer att vara oerhört viktigt att kommunen kan rekrytera kompetenta medarbetare som trivs och vill stanna kvar.

– Det ställer naturligtvis krav på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare har stannat länge på sina jobb men det kommer med all sannolikhet inte att gälla dem som kommer in på arbetsmarknaden framöver, säger Gunilla Sundqvist.

I Krokoms kommun kommer 365 medarbetare att gå i pension inom en tioårsperiod. Det motsvarar trettio procent av alla tillsvidareanställda. Utöver det kommer det att bli ett ökat behov av välfärdstjänster eftersom prognoserna visar att antalet barn och äldre ökar. Totalt kan det röra sig om drygt 500 tjänster. Allra störst behov finns inom förskola och skola där 130 personer uppnår 65 år inom tio år. men behovet är stort även inom vård och omsorg.

SKL, som företräder kommuner och landsting, gör en kommunikationssatsning under fyra år framöver i syfte att öka kunskapen om de viktiga jobben inom välfärdssektorn. Med satsningen vill SKL bemöta myter med fakta, skapa nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns i sektorn och öka kunskapen om Sveriges viktigaste jobb.

Uppdaterad 2012-05-21 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se