Translate site

Startsida Krokoms kommun

Arbete och integration

Här hittar du information om kommunens arbete för att ge stöd till arbetssökande. Vi tar krafttag för att välkomna flyktingarna till vår kommun. Din hjälp behövs!

Är du arbetssökande?

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete i enheten sker i nära samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, samt i vissa fall försäkringskassa. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel. Här hittar du mer information om kommunens arbete för att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Har du en bostad att hyra ut?

Vi söker bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd som vill bo i Krokoms kommun.

Vill du skänka saker?

Långsiktigt gör du störst nytta genom att lämna kläder och saker till befintliga hjälporganisationer som Röda korset med flera. Där kan våra nyanlända köpa det som de behöver till en billig penning.

På återvinningscentralen i Krokom finns Återbruket som drivs av Arbetsmarknadsenheten. Här kan du lämna saker som är hela och användbara istället för att slänga i en avfallscontainer

Vill du ta emot en praktikant?

De nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd och bosatt sig i Krokoms kommun är en stor resurs. Här finns till exempel utbildade lärare, ekonomer, vårdpersonal och en lång rad yrkesgrupper representerade. För att komma in på arbetsmarknaden behöver dessa personer praktik. Är du intresserad av att ta emot en praktikant, kontakta Tryggwe Eriksson, matchningsskoordinator, 0640 162 37 eller Tomas Olsen-Nikkinen, matchningskoordinator 0640-162 36.

Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se