Starta & driva

Det ska vara lätt att driva företag i Krokoms kommun. Här finns naturtillgångar, branschbredd, kreativitet, kompetens och inte minst en god samverkan mellan olika aktörer.

Starta, driva och utveckla

När du planerar att starta eller utveckla ditt företag är det många kontakter som kan vara bra att ta. Vi på näringslivskontoret kan hjälpa dig med kontakter gällande tillstånd, finansiering, rådgivning och till olika nätverk. 

Under rubriken Starta företag hittar du mer information om några av de aktörer som du kan behöva ha kontakt med under uppstartsfasen. Här hittar du också information om olika tillstånd som du kan behöva söka hos kommunen eller hos andra myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen eller polisen. Det är viktigt att välja rätt väg redan från början för att spara tid!

Har du ett företag som du vill utveckla? Investera i? Har du växt ur befintliga lokaler eller kanske står inför att anställa personal? Under rubriken Driva och utveckla företag kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns att utveckla just din verksamhet.

  • Starta företag

    Har du en affärsidé eller en dröm som du vill förverkliga? När du planerar att starta ditt företag är det många kontakter som kan vara bra att ta.

  • Driva och utveckla företag

    Har du ett företag som du vill utveckla? Investera i? Har du växt ur befintliga lokaler eller kanske står inför att anställa personal?

  • Aktuella upphandlingar

    Här hittar du som företagare aktuella upphandlingar.

Om näringslivet i kommunen

Näringslivet i Krokoms kommun består av cirka 1 000 aktiva företag. Den största delen är små företag med färre än tio anställda.

De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel samt verksamheter inom de gröna näringarna. Turism-, mathantverk, service- samt tjänsteföretag är en viktig del av näringsstrukturen.

Krokoms kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag för kommunen är att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen. Vi på näringslivsenheten hjälper dig som företagare att hitta rätt i den byråkratiska vardagen.

Företagsregister

Företagsregister

Kommunen erbjuder dig som företagare att finnas med i vårt företagsregister. Detta ger dig möjlighet att bli sökbar på vår hemsida av de som letar företag inom Krokoms kommun. Det ger dig även möjlighet att ta del av den information som näringlivsenheten skickar ut, t ex inbjudningar till företagsträffar.

Här hittar du företagsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny