Starta & driva

Det ska vara lätt att driva företag i Krokoms kommun. Här finns naturtillgångar, branschbredd, kreativitet, kompetens och inte minst en god samverkan mellan olika aktörer.

Starta, driva och utveckla

När du planerar att starta ditt företag är det många kontakter som kan vara bra att ta. 

Vi på näringslivskontoret kan hjälpa dig med kontakter gällande tillstånd, finansiering, rådgivning och till olika nätverk. Under rubriken Starta företag hittar du mer information om några av de aktörer som du kan behöva ha kontakt med under uppstartsfasen.

Har du ett företag som du vill utveckla? Investera i? Har du växt ur befintliga lokaler eller kanske står inför att anställa personal? Under rubriken Driva och utveckla företag kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns att utveckla just din verksamhet.

  • Starta företag

    Har du en affärsidé eller en dröm som du vill förverkliga? När du planerar att starta ditt företag är det många kontakter som kan vara bra att ta.

  • Driva och utveckla företag

    Har du ett företag som du vill utveckla? Investera i? Har du växt ur befintliga lokaler eller kanske står inför att anställa personal?