Lokala utvecklings­ana­lyser i Krokoms kommun

Vy över Risberget

Projektet "Lokala utvecklingsanalyser i Krokoms kommun" ska bidra till att de strategier som arbetas fram på både regional och kommunal nivå utgår från ett underifrånperspektiv där olika geografiska skillnader tas i beaktande.

I projektet ska fem lokalekonomiska analyser tas fram som innehåller fakta och analysmaterial över Krokoms kommuns olika kommundelar.

En annan viktig del i projektet är att arbeta med medborgardialog och företagardialog för att tillsammans hitta bygdens styrkor och utvecklingsområden.

Analyser

Ladda hem lokal utvecklingsanalys för Alsen-Trångsviken-NäskottPDF

Ladda hem lokal utvecklingsanalys Aspås-Krokom-ÅsPDF

Ladda hem lokal utvecklingsanalys FöllingePDF

Ladda hem lokal utvecklingsanalys HotagenPDF

Ladda hem lokal utvecklingsanalys OfferdalPDF

En hållbar bygd - Agenda 2030

Ladda hem En hållbar bygd - Agenda 2030PDF