Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms kommun kontrollerar trängsel på restauranger och kaféer under sommaren

dukat fikabord med kaffe, the, juice och smörgås

Att undvika trängsel på serveringsställen är viktigt för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Därför gör bygg- och miljöavdelningen i Krokoms kommun kontroller på restauranger och kaféer under sommaren.

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna möjlighet att vidta åtgärder om det visar sig att det är trängsel på något serveringsställe som kommunen besöker. Det är Bygg- och miljönämnden som är ansvarig för denna tillsyn. Ingen avgift tas ut för tillsynen.

Trängseltillsynen utförs hos näringsverksamheter som erbjuder mat och dryck och som har sittplatser. Det gäller främst restauranger och kaféer, men även tillfälliga evenemang såsom pubkvällar och dans kan bli aktuella.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att trängsel inte uppstår i lokalen, vid entrén eller på uteserveringen. Denne ska se till att;

  • Gäster informeras om att hålla avstånd.
  • Det finns möjlighet att tvätta händer och/eller finns tillgång till handsprit.
  • Det är möblerat så att det är möjligt att hålla avstånd mellan sällskap, minst en meter.
  • Det inte bildas trängsel i köer.
  • Personalen har utbildning om åtgärder för att förhindra smittspridning.

Mer om trängseltillsyn

Här kan du läsa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020526-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder_sfs-2020-526 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen; https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/91c6a5cf73534ea5b65e9332e418535b/hslf-fs-2020-37.pdf Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa frågor och svar gällande ovanstående lagstiftning;

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelsen om att folksamlingar inte får omfatta fler än 50 personer är fortfarande aktuell. Det är polisen som har tillsyn över att detta efterföljs.

Mer information

Kontakta kommunens Kundcenter: 0640-161 00, fråga efter bygg- och miljöavdelningen, eller skriv till e-post: bom@krokom.se

Meny