Välkommen till företagarträff i Ås, Krokom, Aspås och Rödön-bygden

Banner

Kom och samtala om näringslivets och bygdens utveckling!

I Krokoms kommun finns 2054 aktiva företag som bidrar till arbetstillfällen, skatteintäkter och levande attraktiva byar. För kommunen är det viktigt att ha en bra dialog med dig som företagare. I våras hölls därför områdesträffar med kommunpolitiker. Nu i höst är det dags för träffar där näringslivet står i centrum och vi blickar mot framtiden för Ås-, Krokom-, Aspås- och Rödöbygden.

Näringslivsrådgivarna bjuder in dig som företagare till träffarna, där vi bland annat kommer att få höra Thomas Forslin berätta om hur entreprenörskap bygger framtidens landsbygd. Sedan samtalar vi om vad som behövs för att åstadkomma positiv utveckling i ditt närområde. Hur vill du att din bygd ska se ut om några år? Vad behöver du som företagare för att kunna medverka till platsens utveckling? Vad kan vi tillsammans göra idag för att komma ett steg på vägen? Landsbygdens entreprenörskap avgör framtiden och du och dina kloka tankar formar denna kväll!

Agenda


Deltagande företag
Kort presentation av alla deltagare.

Nulägespresentation
Aktuell statistik från området visas. Hur många arbetar? Hur många arbetspendlar in och ut från området? Hur många obebodda hus finns det?

Inspirationsföreläsning
Thomas Forslin berättar om entreprenörens betydelse för landsbygden.

Smågruppssamtal
Vi fikar och diskuterar hur vi tillsammans kan verka för att bygden ska utvecklas och blomstra.

Anmälan

Anmäl dig senast den 28 november i formuläret nedan.

Länk till anmälningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor? Mejla naringsliv@krokom.se eller ring näringslivsrådgivarna på 0640-161 00.
Har du en specifik fråga som du vill veta mer om på träffen? Mejla oss gärna i förväg.

Tid och plats

Tid: 29 november 2022 klockan 18.30-20.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Magneten, Krokom

Typ av aktivitet: Nätverksträff, Workshop

Meny