(Inställd) Kvällsträff med tema Mat+Besöksnäring

Tunnbröd som gräddas inne i en stenugn.

Matturism är ett aktuellt tema och mat är även ett tema som identifierats i Strategin för besöksnäringen i Krokoms kommun, så därför vill vi passa på att bjuda in till denna informationsträff à la tema mat och besöksnäring.

Syfte?
Syftet med träffen är att framförallt informera om pågående projekt kopplat till måltidsturism
i länet, möjligheter till stöd vad gäller till exempel rådgivning, kommande aktiviteter
kopplat till mat samt möjligheten för oss att få inspel inför framtiden.

Vilka är träffen till för?
Företagare och mathantverkare som är intresserade av lokal mat
och mathantverk kopplat till besöksnäring.

Innehåll i stora drag:

  • Vallgårdens bär berättar om sin verksamhet och visar sitt produktionskök
  • Projektet Mat och Dryck längs Nordens Gröna Bälte informerar om pågående projektet, syfte och mål.
  • Hushållningssällskapet Jämtland berättar om sin verksamhet, informerar om projektet Besöksnäring+Mat=Sant och informerar om Matsommar 2020.
  • Krokoms kommuns näringslivskontor berättar om vad som händer och vill passa på att samla in idéer och tankar inför framtida aktiviteter kring tema mat.


Anmäl dig senast den 16 april till Sara Häggström: sara.haggstrom@krokom.se eller 0640 164 00.
Meddela även eventuella matpreferenser vid anmälan.

Varmt välkomna!

Tid och plats

Tid: 21 april 2020 klockan 18.00-20.30

Plats: Vallgårdens Bär, Vallrun 204, 835 61 Föllinge

Typ av aktivitet: Informationsträff