Grundkurs i socialamedier -En workshop med fokus på hur du marknadsför dig på Facebook.

Vill du komma igång med din marknadsföring på socialamedier?

Under workshopen lär du dig:
Nyttan med att finnas på Facebook som företag och se vilka risker och möjligheter som finns.

  • Få kännedom om relevanta regler från svensk lotterilag och marknadsföringslag samt Facebooks användarvillkor.
  • Arrangera tävlingar – vad är tillåtet och inte? Vad är framgångsrikt och inte?
  • Bilder – format, storlekar och gällande regler för annonser
  • Hitta och nå din målgrupp på Facebook.

Workshopen är gratis men du behöver anmäla dig!
Anmälan senast 4 november:

naringsliv@krokom.se

Vi bjuder på fika!

Tid och plats

Tid: 6 november 2019 klockan 18.00-20.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Tulleråsens hembygdsgård.

Typ av aktivtet: Workshop