Fastighetsdagen i Jämtland

Vilka utmaningar och möjligheter står fastighetsbranschen i Jämtland Härjedalen inför?

FASTIGHETSDAGEN I JÄMTLAND är till för dig som verkar i fastighetsbranschen, med fokus på utveckling och fastighetsrelaterade frågor. Här har du möjlighet att lyssna på spännande föredragshållare, knyta nya kontakter, diskutera aktuella frågor och skapa spännande möten med andra företag i branschen.

Anmälan: https://www.fastighetsdagenjamtland.se/anmalan

Tid och plats

Tid: 17 oktober 2019 klockan 09.00-16.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Frösö Park

Typ av aktivtet: Branschträff