Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kulturmiljöer i Krokoms kommun

Kulturmiljöprogram

Krokoms kommun är rik på kulturvärden och miljöer med bebyggelse från olika tidsepoker.

Det pågår en uppdatering av tidigare genomförd Kulturhistorisk utredning parallellt med  inventering av intressant bebyggelse från industrihistoriska miljöer och efterkrigstidens bebyggelse.

Pågående studier omfattar även en fördjupning i kommunens tätorter där en pedagogisk beskrivning av de ”årsringar” som kan avläsas i bebyggelsen presenteras.

Bebyggelseutvecklingen och förändringstrycket är större inom vissa områden såsom Ås och Rödön som också har en särpräglad landskaps- och bebyggelsemiljö. Därför är det särskilt viktigt att karaktären i byggnader och miljöer kan utläsas och riktlinjer kan upprättas för kompletteringar i dessa miljöer.

Programmet är tänkt att vara en intressant läsning för allmänheten samtidigt som den ska vara ett stöd i handläggning av bygglovärenden och planering av nya bebyggelseområden.

Kulturmiljöprogrammet ska utformas som ett tillägg till den kommunomfattande Översiktsplanen.

Uppdaterad 2017-04-27 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se