Translate site

Startsida Krokoms kommun

Utvecklingsstipendium för ungdom

Stipendiet ges till en person som är högst 25 år och som utför något positivt för bygdens utveckling och som

  • engagerar och intresserar andra ungdomar och ökar deras engagemang i föreningslivet.
  • i sin tur kanske leder till att ungdomarna stannar kvar i bygden i framtiden.

Värdet av stipendiatens insats bedöms utifrån det arbete som gjorts inom verksamhetsåret, samt i vilken mån arbetet utförts utan ekonomisk gottgörelse i någon form.

Stipendiaten ska vara eller ha varit verksam inom kommunen.

Förslag på stipendiat kan ges av förening eller enskild kommunmedborgare

Kommunstyrelsens presidium ska med stöd av idrottsalliansen i Krokoms kommun utse stipendiater. De är inte bundna vid inkomna förslag utan kan själva välja kandidat utanför den föreslagna kretsen.

Två stipendiater ska utses

Två stipendiater ska utses varje år. Om det av någon anledning inte ska utses två stipendiater ska pengarna istället användas till annat ändamål till gagn för kommunens idrottsrörelse.

Stipendiet är på 5 000 kronor per person. Stipendiet förpliktar inte stipendiaten att nyttja pengarna på visst sätt. Stipendiet delas ut på Krokoms Guldkväll, som arrangeras varje höst.

Förslag lämnas till Krokoms kommun av förening eller enskild kommunmedborgare senast 31 augusti. Sista datum kungöres även genom annonsering.

Uppdaterad 2015-10-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se