Gratis Lovaktiviteter

Krokomsbostäder

Nu kan ni som förening/organisation söka pengar för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i Krokoms kommun.

Genom kommunens satsning på barn och ungas hälsa kommer det under 2023 gå att söka medel för gratis lovaktiviteter för barn och unga i Krokoms kommun.

Under höstlovet kommer vi att samarbeta med Länsförsäkringar Jämtland som kommer att stå för omkostnaderna för de aktiviteter som genomförs.

Målgruppen för höstlovsaktiviteterna är barn och ungdomar som går i grundskola och gymnasiet och aktiviteterna ska ske under perioden 28 oktober - 5 november.

Aktiviteten bör erbjuda en trygg mötesplats - vilket inte behöver betyda en fysisk plats, utan att man gör något gemensamt i trygga sammanhang. Aktiviteten bör främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund samt om möjligt stimulera barn och unga att delta i fler fritidsaktiviteter. Aktiviteterna kan vara inom fysisk aktivitet, kultur, friluftsliv eller liknande.

För att få bidrag behöver arrangemanget vara helt gratis för barn och unga, det vill säga – det får inte tillkomma kostnader för att få vara med (tex hyra av utrustning eller medlemsavgifter).

Föreningarna kan söka bidrag för tex inköp av material till aktiviteten, arvode till ledare, driftskostnader och lokalhyra för den dagen/de dagar aktiviteten sker, miljöbränsle eller hyra av buss för att kunna hämta upp barn och unga som annars inte kan ta sig till aktiviteten.

Aktiviteterna ska marknadsföras som ett samarbete mellan föreningen, kommunen och Länsförsäkringar Jämtland. Föreningen kommer få tillgång till
kommunikationsmaterial.


Vi vill ha er ansökan gällande höstlovsaktiviteter senast 30 september via ansökningsformuläret nedan.

Vid frågor eller funderingar kontakta Mathilda Bergsmo, Ungdomskultursamordnare 0640-16327

Mathilda.Bergsmo@krokom.se

Ansökan gratis lovaktiviteter

Ansökan lovaktiviteter

Fyll i ansökan och skicka in blanketten senast lördag 30 september.Datum * (obligatorisk)
Datum
Beräknad kostnad för aktiviteten
Beräkna kostnaden för respektive post.

Summera ovanstående poster.Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny