Translate site

Startsida Krokoms kommun

Säkerhet och kris

Mål och riktlinjer för kommunens verksamheter


Kommunalfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Dessa innefattar bland annat en lägsta godtagbar nivå för den del av den normala verksamheten som alltid måste kunna upprätthållas oavsett omfattning och karaktär på en inträffad kris. Utgångspunkten för kommunens krishantering är begreppet extraordinär händelse i fredstid.

Vad är en extraordinär händelse eller en kris?

  • en händelse som avviker från det normala
  • en händelse som innebär en allvarlig störning
  • en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • en händelse som kräver skyndsamma insatser.

Kommunen ska på uppdrag av staten utföra följande uppgifter:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Utöva geografiskt områdesansvar.
  • Se till att berörda förtroendevalda och förvaltningens personal får lämplig utbildning samt regelbunden övning.
  • Vårda, underhålla och redovisa den skyddsutrustning för allmänheten och den räddningstjänstmateriel för krig som ställts till kommunens förfogande av staten.
  • Underhålla och prova de aggregat för utomhusalarmering som behövs för höjd beredskap.
  • Fortlöpande rapportera åtgärder kopplade till krishanteringsförmågan till länsstyrelsen.
Uppdaterad 2018-05-29 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se