Translate site

Startsida Krokoms kommun

Information om stipendier och priser

Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer, organisationer och föreningar, som bor och är verksamma i kommunen och som gör skillnad.

Med kommunens priser och stipendier vill vi stimulera till hållbar utveckling med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning, mångfald och minimerad klimatpåverkan. Foldern "Stipendier och priser" under "Läs mer" till höger innehåller information om samtliga priser och stipendier.

Nomineringstiden sträcker sig fram tom 31 augusti varje år.

Årets kulturpris
Priset kan tilldelas enskild person, grupp eller organisation.

Kulturpristagaren ska vara verksam i Krokoms kommun och ha utfört någon form av insats för att utveckla, stimulera eller entusiasmera människor till ökad kulturell trivsel i kommunen. Kulturpriset är på 10 000 kronor.

Årets ledarpris
Priset är avsett att utgöra ett synligt och påtagligt bevis för den uppskattning samhället lämnar för ett omfattande arbete för ungdomens fostran.

Pristagaren ska i betydande omfattning ha ägnat tid och kraft åt föreningsverksamhet och ungdomsledargärning på administrativ och ledarnivå inom kommunens gränser. Priset är på 15 000 kronor och delas på två pristagare.

Årets ungdomskulturstipendiat
Kulturstipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom litteratur, bild, film, musik, dans, teater eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform.

Priset är på 5 000 kronor och tilldelas en enskild person eller grupp. Stipendiaten ska vara i åldern 13-25 år.

Årets utvecklingsstipendium för ungdom
Stipendiet ges till en person som är högst 25 år och som utför något positivt för bygdens utveckling

  • som engagerar och intresserar andra ungdomar samt ökar deras engagemang i föreningslivet.
  • som i sin tur kanske leder till att ungdomarna stannar kvar i bygden i framtiden.

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas av två personer.

Tillgänglighetspris
Priset delas ut till organisation, företag eller enskild person som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt för personer med funktionsvariation.

Årets eldsjälspris
Priset är avsett att uppmuntra och uppmärksamma en eldsjäl som är positv, har drivkraft och ett brinnande engagemang. Priset kan gå till en person boende i Krokoms kommun.

Guldkroken
Priset består av 30 000 kronor i prispengar samt en statyett.Guldkroken kan gå till grupp eller organisation som har gjort särskilda insatser inom ett eller flera av områdena social sammanhållning, mångfald, levande landsbygd, en hållbar utveckling med förbättrad miljö.

Juryn består av Kommunstyrelsens presidium samt kommunens marknads-föringsgrupp. Juryns beslut kan inte överklagas.

Guldstjärnan
Guldstjärnan delas ut till Årets serviceföretag/arbetsplats och Årets serviceperson.

Guldstjärnan är jämtlands kommuners egen årliga utmärkelse som delas ut till en person och ett företag eller arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande.

Gott värdskap och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Det en framtidsfråga för Jämtland Härjedalen och därför arrangeras Guldstjärnan.

Du har ni chansen att nominera den serviceperson eller serviceföretag i Krokoms kommun som du tycker gör det lilla extra i sitt arbete.

Nomineringen pågår fram till 31 augusti. Därefter utser en jury tre finalister i varje kategori där allmänheten sedan kan rösta fram en vinnare. Dessa poäng läggs sedan ihop med juryns poäng där båda parter väger lika mycket.


Uppdaterad 2018-06-12 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se