Translate site

Startsida Krokoms kommun

En god medborgardialog ger växtkraft för Krokoms kommun

Malin Bergman, C, Björn Hammarberg, M, och Niklas Rhodin, S, är eniga. Dialogen är nyckeln till förankring och utveckling.

Idag har kommunstyrelsens presidium fört dialog med initiativet "Krokoms växtkraft" kring den oro som finns kring skolutredningen och verksamhetsförändringar i förskola/skola. Diskussion fördes även kring hur man skapar goda förutsättningar inför höstens inplanerade medborgardialoger.

- Det känns otroligt givande att ha dessa dialoger och jag tänker att arbetssättet ska få ligga till grund för ett nytt sätt att jobba med lokal demokratisk förankring och medskapande samhällsutveckling, säger Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande.

- I den beslutade budgeten slår vi fast att dialogen och servicen till medborgarna är grunden för vår kommunala organisation. Därför känns det väldigt glädjande att vi kan leva upp till det kommunfullmäktige lovat i fjolårets budgetbeslut, säger Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens förste ordförande.

- I den kommande diskussionen kring framtidens skolorganisation är det viktigt att kommunen har en god och konstruktiv dialog för att hitta vägar framåt, säger Niklas Rhodin, S, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

För mer information:
Malin Bergman
Telefon: 0640 161 08

Björn Hammarberg
Telefon: 0640 161 04

Niklas Rhodin
Telefon: 0640 161 09

Birgitta Lundgren, chef barn- och utbildningsförvaltningen, Jannike Hillding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande, Kristina Ernehed, Krokoms Växtkraft, Jonas Törngren, kommundirektör. Bakom dem står Niklas Rhodin, S, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens förste vice ordförande samt Nils-Bertil Nilsson, Trångsviken.

Uppdaterad 2019-05-07 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se