Translate site

Startsida Krokoms kommun

Planerad verksamhet med värphöns förbjuds i Alsen

Bygg- och miljönämnden i Krokom beslutade vid sitt sammanträde den 25 april att förbjuda en planerad verksamhet med äggproduktion med 18 000 värphöns i Alsen.

I oktober 2017 fick Bygg- och miljönämnden in en anmälan om miljöfarlig verksamhet på en anläggning i Alsen. Efter noggrann utredning av ärendet och bedömning på plats anser nämnden att verksamheten kommer att medföra en negativ påverkan på människors hälsa och miljö och därför ska förbjudas.

Nämnden bedömer att den tänkta verksamheten inte har någon tvingande koppling till den befintliga jordbruksverksamheten med kor. Verksamheten ska därför behandlas som en nyetablering eftersom det handlar om djurhållning med ett annat djurslag.

Jan Runsten, ordförande i Bygg- och miljönämnden, menar att beslutet helt och hållet är i linje med gällande praxis.

– Vi har tagit hänsyn till de lokala förutsättningarna och verksamhetens storlek, art och lokalisering. Den planerade verksamheten kommer att medföra betydande negativ påverkan på miljön och människors hälsa främst i form av lukt. Fastigheten ligger i område för riksintresse kulturmiljö, säger Jan Runsten.

För ytterligare information

Jan Runsten, ordförande Bygg- och miljönämnden
Telefon: 070 339 18 28

Uppdaterad 2018-04-25 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se