Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nu tar Krokom krafttag för att nå en ekonomi i balans

Liksom många andra kommuner står Krokom inför en tuff ekonomisk framtid. De tilläggsanslag som beviljades i våras räcker inte för att nå en budget i balans innan årets slut. Nu vidtas därför ett antal åtgärder.

Delårsrapporten pekar på ett underskott för året på 8,5 miljoner kronor trots de tilläggsanslag som beviljades i våras för socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Kommundirektör Jonas Törngren berättar att ett antal oförutsedda händelser har medfört att det ekonomiska läget är oväntat svårt.

- Vi har bland annat drabbats av stora vattenskador på våra fastigheter med anledning av den snörika vintern. Självrisken till följd av bränderna är en annan kostnad som vi inte hade räknat med liksom dyrare gymnasieutbildningar än budgeterat. Dessa extra kostnader summerar till cirka 25 miljoner kronor, säger Jonas Törngren.

Villkoret för de tilläggsanslag som beviljades i våras var att förvaltningarna genom besparingar skulle nå en budget i balans. Ett stort antal åtgärder har vidtagits och dessa har resulterat i att det prognosticerade underskottet därför är betydligt lägre än vad det hade varit annars. Kommunstyrelsens ordförande Malin Bergman, C, säger att ytterligare åtgärder krävs och därför har en särskild stab inrättats för att jobba aktivt med att nå en budget i balans före årsskiftet.

- Staben ska ledas av kommundirektören och den ska jobba aktivt med att hitta åtgärder som kan bidra till en budget i balans. Vi vet att vi står inför en ganska tuff ekonomisk framtid och inrättandet av staben skickar också en viktig signal till organisationen att vi behöver tänka efter ordentligt när det gäller vår ekonomi, säger Malin Bergman.

För mer information:
Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0640 161 08
E-post: malin.bergman@krokom.se

Jonas Törngren, kommundirektör
Telefon: 0640 163 80
E-post: jonas.torngren@krokom.se

Uppdaterad 2018-09-12 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se