Translate site

Startsida Krokoms kommun

Naturvårdsverket beviljar bidrag till sanering av Hissmofors industriområde

– Äntligen! Efter många år och med god hjälp av Länsstyrelsen har vi kommit hela vägen fram till en bidragsfiniansierad sanering av Hissmoforsområdet.

Det säger Nils-Erik Werner, miljöstrateg vid Krokoms kommun med anledning av beskedet att Naturvårdsverket har beviljat drygt 11 miljoner kronor till saneringsarbetet.

Sedan 2015 har området kring Hissmofors industriområde undersökts med anledning av föroreningar efter sulfitfabriken och nu har arbetet slutförts. Området har delats in i 23 delområden och tio av dessa bedöms ha ett stort åtgärdsbehov. Krokoms kommun har sökt bidrag från Naturvårdsverket och den 3 maj kom beslutet att Naturvårdsverket ger bidrag med 11 335 000 kronor till länsstyrelsen för den första etappen i saneringsarbetet.

I etapp ett kommer tre områden att saneras, delområde 1 (kisaska i kraftledningsgatan), 17 (kisaskehög bredvid och i dike) och 18 (kisaska bredvid järnvägen). Område 10 (kisaskeyta på sågområdet) kommer förprojekteras inför nästa etapp (se bild).

– De tre områdena är belägna mittemot Nyhedens skola, efter industrispåret mot sågen, under kraftledningen nordöst om industriområdet och ett område öster industriområdet. Dessa områden har prioriterats eftersom hälsoriskerna, genom ytlig exponering av kisaska, bedöms som störst där och allra högst är prioriteringen för delområde 18, säger Nils-Erik Werner.

Målet är att samtliga delomområden med åtgärdsbehov ska åtgärdas på sikt. Ansökningar och åtgärder kommer att ske i etapper. Arbetet med etapp ett ska vara slutfört under 2018.

– Det här var ett efterlängtat beslut som bidrar positivt på miljö och boende i området. Vi kommer att komplettera med ytterligare information till boende i området via brev och hemsida framöver, säger Cristine Persson.

För mer information
Nils-Erik Werner, miljöstrateg
Telefon: 0640 164 06

Cristine Persson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 0640 164 21

Bild från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergsstaten, SLU

Uppdaterad 2018-05-08 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se