Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom anmäler händelse på ett LSS-boende till IVO

Krokoms kommun har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende att en personal har uttryckt sig kränkande till en boende.

Det var i nyårshelgen som en personal uttryckte sig kränkande till en boende på en av kommunens LSS-bostäder. Händelsen bevittnades av en annan boende.

Nu har en anmälan skickats in till IVO i enlighet med gällande rutiner enligt lex Sarah. Ivo ska granska Krokoms kommuns utredning av händelseförloppet och de åtgärder som har vidtagits.

För ytterligare information:
Malin Andersson, verksamhetschef stöd och service
Telefon: 0640 162 93

Daniel Jonsson, enhetschef stöd och service
Telefon: 0640 168 02

Bakgrund till anmälan enligt lex Sarah

En anställd som uppmärksammar ett missförhållande i en verksamhet är skyldig att rapportera detta. Det första som händer är att den aktuella verksamheten skriver en rapport över vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av händelsen. Nästa steg är att rapporten utreds, i Krokoms kommun är det kvalitetscontrollern inom socialförvaltningen som ansvarar för det arbetet.

När en händelse inträffar som bedöms som ett allvarligt missförhållande eller att det är risk för ett allvarligt missförhållande ska en anmälan alltid skickas in till IVO.

IVO:s uppgift är att granska om den som bedriver verksamheten har utrett det allvarliga eller den påtagliga risken för ett allvarligt missförhållande i tillräcklig omfattning. IVO ska också granska om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med missförhållandet eller risken för missförhållandet. Slutligen ska IVO granska att om verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden kan uppkomma igen.

Uppdaterad 2018-05-02 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se