Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hot mot den som vill förbättra helt oacceptabelt

En person som medverkar i arbetet med förbättringar inom LSS i Krokoms kommuns har blivit hotad. Kommunledningen i Krokoms kommun tar detta på största allvar och kommer göra allt för att stötta de medarbetare som påtalar kvalitetsbrister.

I samband med att fusk med arbetstid upptäcktes inom LSS-verksamheten i Krokoms kommun har utomstående riktat hot mot medarbetare som aktivt velat rätta till och förbättra. För Krokoms kommun är detta helt oacceptabelt och vi kommer göra allt för att stötta alla medarbetare som vill komma till rätta med kvalitetsbrister genom att påtala dem och komma med förslag till förändringar.

Att synliggöra möjliga förbättringsområden ligger helt i linje med hur vi vill att Krokoms kommun ska utvecklas och successivt bli en ännu bättre kommun att leva i och arbetsplats att jobba på.

Maria Söderberg, C, ordförande i kommunstyrelsen
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Jonas Törngren, kommundirektör

Uppdaterad 2018-04-16 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se