Translate site

Startsida Krokoms kommun

Fler missförhållanden har upptäckts inom Stöd och service

Missförhållandena inom Krokoms kommuns Stöd och service-verksamhet är fler och större än verksamhetsledningen tidigare anat. Fler och grövre missförhållanden har upptäckts i takt med att fler visstidsanställda valt att träda fram. Fler Lex Sarah-anmälningar kommer att göras till IVO.

Förutom anställda som fuskar med arbetstid har även falsk dokumentation, respektlöst bemötande och understimulerade boende upptäckts. I samband med upptäckterna har berörda anhöriga underrättats.

– Att informera de anhöriga har varit högsta prioritet för oss. Det spelar ingen roll om vi anser att någon kommit till skada eller inte. Den bedömningen får Inspektionen för Vård och Omsorg göra, säger socialchefen Anna Berkestedt Jonsson.

Flera har slutat

Berörda anställda har visat stor brist på kompetens och har därmed brutit mot verksamhetens rutiner eller värdegrund. Några har fått avsluta sin anställning medan andra har fått varningar.

– Det här är en chefsfråga. Ett bekymmer som försvårar är att vi saknar nödvändig dokumentation. Vi ser väldigt allvarligt på det här, men vi måste naturligtvis följa det arbetsrättsliga regelverket, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Understimulans och glåpord

En del av de Lex Sarah rapporter som nu skrivs efter samtal med vikarier som vågar träda fram, visar på stor kompetensbrist hos vissa ordinarie anställda. Några brukare har blivit understimulerade och i en del fall har vikarier blivit vittnen till glåpord.

– Det är mycket illa att det som berättas kunnat fortgå. Det känns i alla fall bra att vi nu successivt får hela bilden klar för oss och kan agera därefter, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Modiga vikarier

Det är i första hand visstidsanställd personal som informerat om de missförhållanden som har rapporterats in under januari och februari. Något som kommunen hyser stor respekt för, säger nya verksamhetschefen Malin Andersson.

– De vikarier som informerat oss visar stort mod och ger uttryck för en omsorg om de boende som vi är mycket glada för. Inom LSS-verksamheten finns personer som många gånger inte kan uttrycka sitt missnöje verbalt. Därför är det viktigt att någon för deras talan i de fall de inte kan göra det själva, säger Malin Andersson.

Nu utreds varje Lex Sarah-rapport internt för sedan skickas in till IVO för vidare hantering.

För mer information

Anna Berkestedt Jonsson, förvaltningschef
Telefon: 0640 162 90
E-post: anna.berkestedt@krokom.se

Malin Andersson, verksamhetschef
Telefon: 0640 162 93
E-post: malin.e.andersson@krokom.se

Uppdaterad 2018-03-13 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se