Translate site

Startsida Krokoms kommun

Stor framtidstro för turismen i Krokom

Krokoms kommun och turismnäringen tar under 2017 ett gemensamt krafttag kring en rejäl nysatsning. Framtidsutsikterna är goda och potentialen för utveckling är stor. Det visar en enkät som genomfördes under maj månad.

Efter femton års samarbete mellan Krokoms kommun och Turistkompaniet kom parterna överens om att se över formerna för turistinformation och turismutveckling. Under 2017 ska en turismstrategi arbetas fram av kommunens näringslivsavdelning i samarbete med Turistkompaniet och besöksnäringen.

- Kunskapsinsamling är en viktig del i arbetet. Den enkät vi skickade ut till aktörerna i maj ger en väldigt positiv bild av branschen och dess utvecklingspotential, säger Anneli Åman, ansvarig för Krokoms turistinformation.

Enkäten visar att turismföretagen i Krokoms kommun bedömer att lönsamheten är god. Så många som 24 procent gav högsta betyg på frågan om hur de bedömer lönsamheten idag. 67 procent av företagen har planer på att investera i verksamheten under det kommande året och 30 procent tror att de kommer att anställa mer personal under de kommande åren.

- Att företagen andas denna framtidstro känns oerhört lovande och det stärker vår tro att vi har tagit itu med strategi- och utvecklingsarbetet i precis rätt tid, säger Anneli Åman.

På tisdag, den 20 juni, är det dags för den första workshopen där företagen, föreningar, byalag och tjänstemän och politiker från Krokoms kommun tillsammans ska påbörja arbetet med strategin. Anna-Carin Svedén, näringslivschef i Krokoms kommun, berättar att tanken med den första workshopen är att lägga grunderna för hela processen.

- Det kommer att bli en jättespännande kväll och jag hoppas verkligen att många företag tar chansen att vara med och bidra till det här viktiga arbetet, säger Anna-Carin Svedén.

För mer information:
Anneli Åman, ansvarig för Krokoms turistinformation
Telefon: 0640 164 00
E-post: anneli.aman@turistkompaniet.nu

Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Telefon: 0640 163 26
E-post: anna-carin.sveden@krokom.se

Uppdaterad 2017-06-14 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se