Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lex Sarah-anmälan inlämnad till IVO

Krokoms kommun anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att fackliga företrädare har larmat om att det förekommer fusk med arbetstid inom något eller några gruppboenden inom LSS-verksamheten.

Rapporten som ligger till grund för anmälan enligt lex Sarah visar att en boende har lagts tidigare för natten för att möjliggöra för personal att gå hem tidigare.

– Det här är samhällets mest utsatta människor och det är fruktansvärt att några av våra medarbetare har agerat på det här sättet, säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef.

Syftet med utredningen av en lex Sarah-rapport är att klarlägga vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen. Syftet är inte att peka ut vem som har gjort fel i den aktuella situationen.

Gången är att en anställd som uppmärksammar ett missförhållande i en verksamhet är skyldig att rapportera detta till den aktuella nämnden. I Krokoms kommun är det kvalitetscontrollern inom socialförvaltningen som utreder rapporten. Om det handlar om ett allvarligt missförhållande eller risk för ett sådant ska en anmälan till IVO göras och i fredags skickades en anmälan in. Anmälan kommer att kompletteras med en fullständig utredning så snart den är klar.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson
Telefon: 0640 162 90
E-post: anna.berkestedt@krokom.se

Uppdaterad 2018-01-19 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se