Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom förnyar avtalet om valfrihet i hemtjänsten

Sedan hösten 2010 har Krokoms kommun haft valfrihet i hemtjänsten. Under 2015 inleddes arbetet med att se över villkoren för att bedriva den här typen av verksamhet. Arbetet har resulterat i ett nytt avtal som kommer att gälla från mitten av maj 2017.

Valfrihet i hemtjänsten har sin grund i lagen om valfrihetssystem (LOV) och upphandling sker under så kallad löpande annonsering. Utifrån det förfrågningsunderlag som fastställdes 2010 har företag kunnat ansluta sig och bli en aktör att välja för de personer som har fått hemtjänst beviljad av kommunen. I dag har Krokoms kommun fyra aktiva leverantörer förutom kommunens egen verksamhet.

Malin Bergman, ordförande i socialnämnden, säger att villkoren i förfrågningsunderlaget behövde ses över. Därför gav socialnämnden verksamheten i uppdrag våren 2015 att se över förfrågningsunderlaget och i november 2016 fattade nämnden beslut om det nya förfrågningsunderlaget.

- Sex år är en lång tid och det har hänt mycket under tiden som gör att vi behövde se över detta. Vi har bland annat preciserat kvalitetskraven tydligare och det är tydligare redovisat vilka krav som ställs, hur kraven kommer att följas upp och på vilket sätt utförarna förväntas redovisa hur kraven uppfyllts, säger Malin Bergman.

Arbetet med det nya underlaget tog drygt ett och ett halvt år. Utifrån de synpunkter som har kommit in från utförarna under våren 2017 har det ursprungliga underlaget reviderats ytterligare. Den 24 april 2017 kommer det slutgiltiga förfrågningsunderlaget, som ska gälla från och med den 16 maj, att beslutas av socialnämnden.

Det nya förfrågningsunderlaget innebär att samtliga avtal med befintliga aktörer har sagts upp för att nya ska kunna tecknas utifrån de nya villkoren. Av de aktörer som har verksamhet i dag i Krokoms kommun är det ett företag, Jämtpuls, som i nuläget väljer att inte ansöka om att vara LOV-leverantör.

- Det är jättetråkigt att Jämtpuls inte kommer att fortsätta. Vi har varit nöjda med Jämtpuls och vår förhoppning var att samtliga företag skulle vilja fortsätta även i det nya avtalet, säger Malin Bergman.

Krokoms kommun kommer nu att informera samtliga brukare som har valt Jämtpuls om att företaget väljer att inte fortsätta och om hur de ska gå tillväga för att välja en ny leverantör. Om ingen privat utförare finns att välja, eller om man väljer att inte välja utförare är det kommunens hemtjänst som blir alternativet.

- Det kommer inte att bli något glapp i övergången. Fram till den 15 maj levererar Jämtpuls sina tjänster och den 16 maj kommer den utförare som brukaren väljer att ta över, avslutar Malin Bergman.

För mer information:
Malin Bergman, C, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Uppdaterad 2017-04-10 av Åsa Sjödin
Kommentarer
 1. Malin Bergman
  Hej Benny.
  Kommunen har omvärldsbevakat utvecklingen inom äldreomsorgen och socialnämnden har sett att det funnits behov att se över befintligt LOV-avtal från 2010 för att säkerställa kvalitén utifrån nu gällande lagstiftning.

  Efter att det nya avtalet stod klart har vi förhandlat punkterna i avtalet med befintliga leverantörer. Förändringarna bestod bl.a. av vilka system man använder för dokumentation, krav på kompetensutveckling av personalen, ändringar i den tid man har på sig att anmäla sitt kapacitetstak och förändring av ersättning när en vårdtagare avlider eller blir inlagd på sjukhus.
  Varför Jämtpuls inte lämnat in någon ny ansökan ännu vet jag inte i skrivande stund. Vi har varit nöjda med Jämtpuls och tycker att det är tråkigt att de inte lämnat in någon ny ansökan.
  Hälsningar
  Malin Bergman, ordförande i Socialnämnden
   
  2017-04-12
 2. Benny Lund
  Vad i det nya förfrågningsunderlaget är det som gör att en av era största underleverantörer inte väljer att fortsätta sammarbetet?
  Vilka förändringar har gjorts?
   
  2017-04-12
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se