Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom avvisar förslaget om Stornorrland

Krokoms kommun avvisar Indelningskommitténs förslag om ett storlän för de fyra norrlandslänen. Den främsta anledningen är att den demokratiska risken med en så omfattande centralisering är allt för hög.

Vid tisdagens kommunstyrelsemöte vann samverkanspartiernas förslag till remissvar på Indelningskommitténs förslag om ny regional indelning från 2019. Socialdemokraternas förslag röstades ner, vänsterpartiet valde att avstå eftersom de anser att det inte är en kommunal fråga.

Det främsta skälet bakom regionreformen är att dagens landsting är ekonomiskt resurssvaga och inte står rustade för att möta framtidens utmaningar. Samverkanspartierna menar att en sammanslagning av fyra resurssvaga landsting inte leder framåt utan snarare innebär en oacceptabel centralisering.

– Mycket talar för att det befolkningsunderlag man försöker skapa med sammanslagningen ändå är för litet för att lösa den högspecialiserade sjukvårdens utmaningar. Det är då i det närmaste bedrägligt att socialdemokraterna väljer att sälja ut demokratin utan att kunna ge en lösning på problemet, säger Björn Hammarberg, M, vice kommunalråd.

Samverkanspartierna i Krokoms kommun (C, M, Mp och Kd) är starkt kritiska till att en regionreform av den aktuella storleken genomförs utan att frågan har diskuterats vare sig i en valrörelse eller i en folkomröstning. Däremot bör staten medverka till att stärka regionerna besluts- och resursmässigt.

– Den decentralisering av makt och resurser som har skett från staten till Region Jämtland Härjedalen är mycket positiv och bör snarare utvecklas än avvecklas. Det vore mer rimligt att bredda den ekonomiska basen och ge ökade möjligheter till samarbete över både läns- och riksgränser, säger Maria Söderberg.


Uppdaterad 2016-09-16 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se