Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom gör plusresultat – igen!

För fjortonde året i rad gör Krokoms kommun ett plusresultat. Det preliminära bokslutet för 2014 visar på ett överskott med 1,5 miljoner kronor.

– Det var ett tufft år så det är glädjande att vi trots det når ett positivt resultat, om än ett blygsamt sådant, säger kommunalrådet Maria Söderberg (C).

Socialnämnden redovisar ett plus med 5,7 mnkr, men har under året fått ett extra anslag på 11 mnkr.

– Vi visste när vi lade budgeten för 2014 att marginalerna var små. Vi har haft stora påfrestningar inom framför allt äldreomsorgen med ökad efterfrågan. Nu ser vi möjligen ett trendbrott när det gäller kostnaderna inom dessa verksamheter, säger Maria Söderberg.

Kostnaden för skolskjutsar gör att Barn- och utbildningsnämnden noterar ett underskott på 3 mnkr. Skatteintäkterna är 3 mnkr lägre än budgeterat på grund av en lägre befolkningsökning än vad prognosen visade inför 2014.

För mer information kontakta:

Maria Söderberg
Kommunalråd
070 286 21 38

Björn Torbjörnsson
Ekonomichef
070 288 66 80

Uppdaterad 2015-02-11 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se