Translate site

Startsida Krokoms kommun

Attraktivt boende planeras i Ås

- Processen är igång och totalt handlar det om drygt hundra nya lägenheter, säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder AB. Inom de närmaste åren har vi för avsikt att kunna erbjuda hyresbostäder i kvarteret Freja i centrala Ås och i ett nytt strandnära område i södra Ås.

Bostadskön inom kommunen och framför allt i Åsområdet har under de senaste åren ökat kraftigt.

- Efterfrågan på bostäder är stor och för närvarande är det flera års väntetid, berättar Kenneth Karlsson.

I kvarteret Freja handlar det om en förtätning av bostadsområdet och här planeras ungefär 60-70 lägenheter där tyngdpunkten ligger på modell mindre. Planen är att bygget ska komma igång under 2016.

- Vi behöver möta behoven av mindre lägenheter för att underlätta generationsskiften, menar Kenneth Karlsson.

I ett strandnära område nedanför Byskogen planeras ytterligare flerbostadshus med 40-60 hyresrätter.

- Här kommer vi att skapa ett kvalitativt boende i en spännande miljö, berättar Kenneth Karlsson. Utgångspunkten är att hitta en balans mellan byggnader och natur. Området har arbetsnamnet Sjövillan och förutom byggandet av bostäder ska även strandområdet rustas upp. Detta för att skapa en publik mötesplats vid sjön. Natur, miljö och fritid för allmänheten ska stå i fokus, menar Kenneth.

- Bolagets avsikt att bygga hyresrätter i Ås stämmer väl överens med det planeringsupdrag som bolaget fått av sin ägare, Krokoms kommun, säger Elisabeth Svensson, styrelseordförande i Krokomsbostäder AB.

För mer information kontakta:

Kenneth Karlsson
vd Krokomsbostäder
070 349 01 91

Uppdaterad 2015-06-01 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se