Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom gör plusresultat - igen!

För trettonde året i rad gör Krokoms kommun ett plusresultat. Bokslutet för 2013 visar på ett överskott med 12,6 miljoner kronor vilket är 1,9 miljoner kronor bättre än budgeterat.

– Vi når ett gott resultat för 2013, framför allt med tanke på att fastigheterna på Torsta har skrivits ner med 7 miljoner kronor och att kommunens lån har amorterats med 25 miljoner. Resultatet visar på ett ansvarsfullt och lyhört arbete i nämnder och verksamheter, säger kommunalrådet Maria Söderberg (C).

För både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden pekade prognoserna tidigt mot ett underskott. En ökad efterfrågan inom framför allt hemtjänsten samt högre kostnader för skolskjutsar är de främsta förklaringarna till det.

– Vi såg redan i början av året att det fanns risk för att några av nämnderna skulle gå med underskott. För att möta det beslutade vi om ett sparkrav. Det räckte inte riktigt hela vägen och därför beslutade kommunfullmäktige om att skjuta till mer pengar i september. Med dessa åtgärder kan samtliga nämnder visa en budget i balans för 2013, säger Maria Söderberg.

Den största förklaringen till att resultatet slutade positivt är en engångsåterbetalning av försäkringspremier som förstärkte resultatet med drygt 13 mnkr.

För mer information kontakta:
Maria Söderberg, kommunalråd
Telefon: 070 216 86 67

Uppdaterad 2014-03-26 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se