Translate site

Startsida Krokoms kommun

Satsning på kvalitet inom


kommunens kärnverksamheter

Majoriteten i Krokoms kommun presenterar idag sitt förslag till rambudget för de närmaste åren. Trots ett kärvt ekonomiskt utgångsläge innehåller förslaget såväl en budgetförstärkning som offensiva satsningar i flera nämnder.  

-Vi lägger ett budgetförslag som tydligt satsar på  kvalité i de kommunala kärnverksamheterna, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg (C).

Socialnämnden får resurser för att genomföra en satsning på kompetensutveckling för undersköterskor och LSS-personal. Vidare fortsätter satsningen på vård och omsorg genom ett demensteam. 

Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram ett underlag för fler händer inom vård och omsorg.  En långsiktig satsning på arbetsmarknadsenheten finns också med i förslaget.
 
Barn- och utbildningsnämndens budget är oförändrad jämfört med innevarande år. Flera nya lagar införs (ny skollag 2011, krav på lärarlegitimation 2015), och kvalitet i skolan ska prioriteras, vilket innebär att nämnden inom budget kommer att  behöva göra en del omdispositioner.

En bra skola av hög kvalitet ska ge alla barn nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna möta vuxenlivet på ett bra sätt. För att framgångsrikt nå en bättre skola behövs metodutveckling och en effektiv arbetsorganisation som bidrar till måluppfyllelse.  Därför kommer Krokoms kommun bland annat att göra en särskild satsning på de lärare som tar initiativ till att utveckla skolundervisningen. Ett nytt lokalt kollektivavtal kommer att tecknas enligt det centrala avtalets intentioner.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att genomföra investeringar i kommunens fastigheter för att spara energi och kostnader.  Nämnden ska även göra en översyn av regelverket för bidrag till väglyseföreningarna runt om i kommunen för att stimulera och påskynda byte till lågenergilampor.
 
Ungefär 20 procent av kommunens befolkning äter sin dagliga mat inom förskola, skola och barnomsorg. Maten är viktig för hälsa och välbefinnande.
Kommunen måltidspolicy ska därför vidareutvecklas. Ambitionen är att all mat ska lagas från grunden och att halvfabrikat ska fasas ut ur köken.
 
Bygg- och miljönämnden tilldelas utökad ram, dels till en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör, dels till en ny trafikhandläggare.
 
Investeringsnivån i Krokoms kommun har de senaste åren varit mycket hög, främst beroende på att nya skollokaler byggs i Ås. Skolorna kommer att bli klara för användning under det kommande året. Investeringarna blir därför lägre under de närmaste åren. Utrymme finns dock för medfinansiering till en ny allaktivitetshall i Änge under planperioden.
 
För ytterligare information:
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 216 86 67

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se