Translate site

Startsida Krokoms kommun

PIM-datorer på väg ut till skolorna

 Bengt Pettersson IT avdelningen  och läraren/samordnaren Åke Wilhelmsson,  lastade med bärbara datorer som ska distribueras ut till skolorna.

Bengt Pettersson IT avdelningen och läraren/samordnaren Åke Wilhelmsson, lastade med bärbara datorer som ska distribueras ut till skolorna.

Nu har vårterminens PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i Krokoms kommun startat. PIM är ett rikstäckande arbete och är en utbildnings-resurs,  som tillhandahålls av Skolverket, och som ska främja utvecklingen och användningen av informations- och kommunikations-teknik i skolan.

PIM handlar till viss del om att lära sig hantera programvaror, men framförallt om att lära sig att använda datorer, digital bild och video, ljud och alla andra medier så att det blir en kvalitetshöjning i undervisningen.

Under en period av tre år (2008-2010) ska samtliga tillsvidareanställda yrkeskategorier inom kommunens skolor och förskolor genomgå PIM-utbildning.

Krokoms kommun har valt att utnyttja möjligheten att examinera sin personal. Barn- och utbildningsnämnden har satt upp målet att alla pedagoger i kommunen ska uppnå sådan kunskap att de tillsammans med barnen och eleverna ska kunna nyttja IT som ett verktyg i lärandet. Detta innebär nivå 3 av de 5 nivåer som finns i PIM. Ambitionen är också att ca ska 10 % av de som når nivå 3 ska kunna nå nivå 4, vilket i förlängningen innebär att de ska kunna fungera som IT-pedagogisk resurs på den egna skolan.

Ansvarig för att genomföra PIM-satsningen är Bengt Pettersson.
Han är kontaktperson mot Skolverket och har uppdrag att administrera kommunens examinationswebbplats.

Examinator inom kommunen är Åke Wilhelmsson. Hans uppgift är att inspirera, handleda, och examinera deltagarna som görs genom besök och regelbundet återkommande workshops samt via kommunens examinationswebbplats.

För mer information kontakta:

Birgitta Lundgren - Barn- och utbildningschef
birgitta.lundgren@krokom.se
0640 16100 (växel)

Bengt Pettersson - IT-samordnare
bengt.pettersson@krokom.se
0640 16100 (växel)

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se