Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nu ska trafiksäkerheten höjas i Sånghusvallen

Korsningen Åsvägen-Sånghusvägen har kritiserats för bristande trafiksäkerhet av boende i området. I höstas vidtog kommunen tre åtgärder för att höja säkerheten, men det har visat sig att mer behöver göras.

I takt med att fler har flyttat in i Sånghusvallen har problemet med korsningen Åsvägen-Sånghusvägen blivit allt större. I höstas blev problemet akut då många barn korsar vägen och flera åtgärder vidtogs. Busshållsplatsen har placerats längre från vägen, ett räcke sattes upp som skydd för barnen och ett trafikljus sattes upp vid övergångsstället.

- Mycket som gjordes var bra, men räcket som sattes upp blev i stället en trafikfara eftersom bussen tvingas stanna ute i vägen. Dessutom leker barnen på räcket och riskerar att ramla ut i trafiken. Nu är alla parter överens om att vi tar bort räcket, säger Owen Laws, ordförande i bygg- och miljönämnden.

I torsdags träffades representanter från kommunen, Trafikverket och Länstrafiken för att diskutera fram en hållbar lösning. Omgående kommer vissa åtgärder att vidtas, förutom att räcket plockas bort kommer trafikljuset i refugen att höjas och gång- och cykelvägen som mynnar ut i korsningen ska ledas om. Dessutom ska snöröjningen förbättras. Ytterligare åtgärder krävs och kommunen kommer att ligga på för att ärendet ska prioriteras hos Trafikverket.

- Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs så fort som möjligt och vi kommer att informera de boende i området om vad vi gör för att höja trafiksäkerheten, säger Anne Dahlgren, stadsarkitekt vid Krokoms kommun.

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se