Translate site

Startsida Krokoms kommun

Medarbetarna trivs på jobbet

- det visar reslutatet av hälsoundersökningen


2007 togs beslut alla anställda i Krokoms kommun, under en treårsperiod skulle erbjudas hälsoundersökning via företagshälsovården, Commodia. Syftet var att ge alla anställda en genomgång - och återkoppling av den egna hälsan samt att kartlägga arbetsmiljön i kommunens verksamheter. Resultatet av undersökningarna skulle ge underlag för aktiva förbättringsinsatser. Resultatet har nu sammanställts och redovistas till närmaste chef, förvaltningschef/avdelningschef samt till kommunchefens ledningsgrupp.

Mycket positiva siffror


1117 medarbetare, de allra flesta,  har deltagit i hälsoundersökningarna. När vi sammanställt hälsoundersökningarna visar resultatet, av de som deltagit att

90  % av trivs ofta eller alltid med sitt jobb.  
71  % upplever ofta eller alltid att arbetet i kommunen är stimulerande och utmanande.
77  % känner ofta eller alltid delaktighet och medbestämmande.
85  % upplever ofta eller alltid att man får hjälp och stöd av sina arbetskamrater.
66  % upplever att man ofta eller alltid får hjälp och stöd av chefen.
81  % känner sig ofta eller alltid rättvist behandlad på arbetet.
76  % anser att man ofta eller alltid kan koppla av från arbetet på fritiden.
Detta visar att det är mycket meningsfulla arbeten som utförs i kommunen av medarbetare, med ett stort engagemang. Men siffrorna visar också att det är viktigt att kunna koppla av från jobbet på fritiden.

Självfallet finns det förbättringsområden, bland annat att vi i större utsträckning kan uppmärksamma varandra. Vi kan ge återkoppling för bra insatser men även konstruktiv feedback för sådant som vi kan förbättra.

Prata med varandra om resultatet


För att bibehålla det som fungerar bra och få känna sig nöjd med det, är det nu angeläget att resultatet kommuniceras på arbetsplatsträffar.  Men även att fundera över vad som kan förbättras på arbetsplatsen.

Kontaktperson:


Gunilla Sundqvist, personalchef
0640-163 66, gunilla.sundqvist@krokom.se
Uppdaterad 2011-12-21 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se