Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom står inför tuffa tider

Krokoms kommun upprättar en ny rambudget för 2013 med anledning av tuffare ekonomiska förutsättningar inför kommande år.

Skatteprognoserna från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en viktig informationskälla för budgetarbetet. Sedan kommunfullmäktige antog rambudgeten för 2013 i juni har förutsättningarna försämrats. Prognosen för 2013 års skatteintäkter har räknats ner med 3,3 miljoner kronor. Till det kommer önskemål från Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden om ytterligare medel om totalt 5,2 miljoner inför 2013 med anledning av ökade kostnader.

– Vi kommer inte att höja skatten utan ska jobba hårt för att lösa det här problemet på andra sätt. Läget är bekymmersamt, men en skattehöjning är den allra sista åtgärden vi kommer att vidta, säger kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, (C).

Enligt nya regler har kommunerna numera möjlighet att spara pengar i en så kallad resultatutjämningsreserv för att på så sätt kunna flytta pengar från goda år till sämre. Krokoms kommun har haft mycket god ekonomi under de senaste åren vilket ger möjlighet att avsätta sammanlagt 10,2 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

– Det kommer att bli tufft framöver och vi kommer att följa nämndernas budget mycket noga under 2013. Vi hade förhoppningar om ett nytt skatteutjämningssystem redan i år, men nu ser det ut som om förändringen inte kommer att träda ikraft förrän 2014 vilket var väldigt olyckligt, säger Maria Söderberg.

För ytterligare information:
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0640 161 08 eller 070 216 86 67

Uppdaterad 2012-11-07 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se