Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokomskommun tar emot fler ensamkommande barn

Socialnämnden har sedan mars 2008 en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot ensamkommande barn och tecknar nu ytterligare en överenskommelse för fem ensamkommande barn med beviljat uppehållstillstånd.

Det innebär att Krokoms kommun totalt har 17 platser för ensamkommande barn. Av dessa 17 platser ska minst tre vara för asylsökande ensamkommande barn och 14 platser avsedda för ensamkommande barn med beviljat uppehållstillstånd.

När barnen kommer till kommunen bor de på HVB hemmet Refugio i Dvärsätt. Refugio bedömer att det finns ett stort behov av två renodlade boenden; ett enbart för pojkar/flickor med beviljat uppehållstillstånd och ett för de barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd.  Ett flertal av pojkarna har bott en längre tid på Refugio och delvis lärt sig att klara sig själva. Därför finns ett behov av en utökad integration så att de i ännu större utsträckning ska kunna utvecklas till självständiga individer vid uppnådd myndighetsålder.

Refugio har inte tillräckliga möjligheter att utöka integrationen i boendet på AvaGarden och bedömer att det finns större möjligheter att lyckas med integrationen i en mindre grupp och med någorlunda samma förutsättningar. Avsikten är att fem ensam-kommande barn med beviljat uppehållstillstånd ska bo i ett utslussningsboende. Det underlättar för dem att tillsammans med vägledare, kunna utvecklas och integreras på ett mer tillfredsställande sätt och skulle öka pojkarnas/flickornas möjligheter till att bli självständiga individer vid 18 års ålder.

Refugios verksamhet i tre steg.
Vid ankomst till Krokoms kommun placeras barnen på HVB hemmet Refugio i Dvärsätt, i avvaktan på att Migrationsverket genomför sin asylutredning.

När pojkarna/flickorna har beviljats uppehållstillstånd, uppnått lämplig ålder och mognad och tillfredsställande kan sköta sina åtagande ska de få möjlighet att flytta till ett utslussningsboende för att där tillsammans med vägledare fortsätta sin integration i samhället.  

När det fyllt 18-år skrivs ungdomarna ut från Refugio till Integrationsenheten i Krokoms kommun för att som vuxna få ytterligare stöd i sin integrationsprocess.

 

Kontaktperson

: Cristine Persson  (C) ordförande i socialnämnden
tfn 070-329 74 15

 

 

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se