Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokoms kommun ser över skolorganisationen

Krokoms kommun har 17 skolor för drygt 1700 elever.
- Vi behöver minska antalet skolor för att frigöra resurser för att öka kvaliteten i undervisningen, säger Karin Wallén (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har i dag beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att skolorganisationen förändras från och med höstterminen 2011. Förslaget till beslut innebär att skolorna i Hov och Västbygden slås ihop till en skolenhet belägen i Hov, Alsen samt att skolorna i Ytterån och Trångsviken slås ihop och förläggs till Trångsviken.

- Skolorganisationen har varit föremål för diskussion under en längre tid och om vi ska få pengarna att räcka till för att uppnå både kvalitet och lagkrav så måste något göras, säger Karin Wallén.

Inför budget 2012 finns inga besparingskrav på barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun. Däremot måste ett antal omprioriteringar inom ram göras för att klara kvalitetshöjningar och nya lagkrav. Ett exempel är den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli i år ställer tydligare krav på behöriga lärare och att lärarna arbetar tillsammans i lärarlag. Ett annat område som måste förstärkas är studie- och yrkesvägledningen eftersom den nya gymnasieskolan ställer betydligt högre krav på grundskolan.

- Det är viktigt att säkerställa att alla elever når målen och att alla elever får den undervisning som de är berättigade till. Det är viktigare med lärare än halvtomma lokaler, säger Karin Wallén.

När det gäller underhåll och drift av skolbyggnaderna så ligger ansvaret på Samhälls-byggnadsnämnden. Göte W Swén är ordförande i nämnden och han säger att det finns behov av att frigöra resurser till framför allt underhåll.- Vi vill i det här fallet till exempel öronmärka pengar för skolan i Kaxås som har stora renoveringsbehov, säger han.

För ytterligare information:
Karin Wallén, barn- och utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 0640 230 06

Göte W Swén, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0640 164 18

Birgitta Lundgren, chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0640 161 61

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se