Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokoms kommun sätter kvaliteten i fokus!

Krokoms kommun har korta väntetider för en plats på äldreboende och en hög andel elever med minst godkänt i svenska, engelska och matte. Det visar resultaten av den årliga kvalitetsmätningen Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK).

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommunernas kvalitet inom fem olika områden; Kommunens tillgänglighet, Trygghetsaspekten i kommunen, Delaktighet och kommunens information, Kommunens effektivitet och Kommunen som samhällsutvecklare. Krokom gick med i nätverket 2011 och nu har resultaten av mätningarna kommit.

– Vi förtroendevalda har ett stort behov av att kunna kommunicera med medborgarna om hur effektivt och till vilken kvalitet skattemedlen används och här är KKiK till god hjälp, säger Maria Söderberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Resultaten för 2011 visar att Krokom står sig väl jämfört med övriga kommuner i nätverket när det gäller exempelvis väntetiden för en plats på äldreboende (Krokom 21 dagar, genomsnittet för riket 53 dagar) eller handläggningstiden för ekonomiskt bistånd (Krokom 9 dagar, genomsnittet för riket 15 dagar). Glädjande är också att Krokom står sig väl när det gäller andel elever med minst godkänt i svenska, engelska och matte (Krokom 93,9 procent, genomsnittet för riket 88 procent).

Ett förbättringsområde är kommunens bemötande, kundkontakt och tillgänglighet. Sara Strandberg, administrativ chef, berättar att kommunen är på god väg i arbetet med att komma tillrätta med bristerna.

 
– Vi har en hel del idéer för hur vi ska förbättra oss på det här området. Målet är att alla medborgare ska vara mycket nöjda med den kontakt de har med Krokoms kommun, säger Sara Strandberg.

Uppdaterad 2012-05-09 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se