Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokoms kommun satsar på lärare


för att uppnå en bättre skola

- Nu tar vi ytterligare ett steg framåt för att utveckla skolorna i Krokoms kommun, säger Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

Krokoms kommun avsätter drygt 6 miljoner kronor extra under en fyraårsperiod i form av ökade löner till lärare som är beredda att på ett innovativt och flexibelt sätt utveckla metoder, arbetsordning och arbetstidens förläggning. Det handlar om att skapa bra möjligheter för lärare i arbetslag att samarbeta kring undervisning och elever.
 
Eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar att förbättra sina resultat och nå sina mål. Det kommer att höja kvaliteten i skolan och därmed ge eleverna möjlighet att få med sig nödvändiga kunskaper och färdigheter ut i vuxenlivet, säger Karin Wallén, barn och utbildningsnämndens ordförande.
 
Vi vill även ha en bra arbetsmiljö som ger lärare förutsättningar att göra ett professionellt arbete och vi vill attrahera de bästa till läraryrket.
 
Detta är i enlighet med intentionerna som Sveriges Kommuner och Landsting och lärarorganisationerna har uttryckt i centrala löneavtal.

För ytterligare information
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 216 86 67

Uppdaterad 2011-09-29 av System
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se