Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokoms elever är flitiga förslagsställare

Skolungdomarna i Krokoms kommun är aktiva förslagsställare och under gårdagens kommunstyrelsemöte har ett flertal förslag behandlats. Bussar, mat och skolmiljön är ämnen som engagerar ungdomarna.

Se över regelverket för skolskjutsar
Busskort står högt på önskelistan när ungdomarna lämnar in förslag till kommunen. Tre elever vid Nyhedens skola vill att regelverket för skolskjutsar ska ses över för att komma tillrätta med ett antal orättvisor, till exempel att den som bara har några hundra meter till gränsen för att få busskort också borde få ett. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget med hänvisning till att en översyn av skolskjutsreglementet nyligen har gjorts.

Busskort till alla elever på högstadiet
Fyra elever från Offerdal föreslår att alla högstadieelever ska få busskort och därmed även möjlighet att köpa det så kallade fritidsmärket för att kunna åka billigt på fritiden. Förslaget avslås med hänvisning till att merkostnaden för kommunen på 2,2 mnkr är för hög. Frågan om fritidsmärket lämnas vidare till Länstrafikens styrelse.

- Den här frågan har vi diskuterat förut med Länstrafiken och kommer att aktualisera frågan på nytt. Samma regler borde gälla för alla högstadieelever som bor längre än fyra kilometer från skolan oavsett om de får åka buss eller taxi, säger Maria Söderberg.

Frukost på skolan
Fem elever på Nyhedens skola föreslår att skolan ska servera frukost med tanke på att många elever inte äter hemma. Kommunstyrelsen anser att frågan är viktig men att det ekonomiska utrymmet inte klarar av att bära den extra kostnad på 2,4 mnkr förslaget för med sig. Däremot finns det möjlighet att äta frukost till en låg kostnad på flera av högstadieskolorna via fritidsgårdarnas café, en möjlighet som kanske bör marknadsföras bättre.

Högre kvalitet på skolmaten
Två elever på Ås skola anser att kvaliteten på maten är ojämn och att variationen borde vara större. Sedan förslaget lämnades i mars 2011 har Ås skolas nya kök tagits i bruk och med hjälp av bättre produktionsmöjligheter och nya möjligheter att servera alternativrätter har problemet fått sin lösning.

Toaletterna på Cederbergsskolan
Fyra elever på Cederbergsskolan har uppmärksammat kommunen på att toaletterna är i behov av renovering. Renoveringen kommer att påbörjas under jullovet 2011.

Uppdaterad 2011-12-21 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se