Translate site

Startsida Krokoms kommun

Krokom överklagar tredskodom

En tvist med upphovsmannen till ursprungsförslaget av Krokoms kommuns vapensköld har resulterat i en tredskodom. Krokoms kommun kallades till förhandling i tingsrätten i början av februari, men deltog inte.

– Tyvärr har vi brustit ordentligt i våra rutiner och missat att utse en person för att närvara då ärendet behandlades vid tingsrätten. Nu ska vi ansöka om återvinning vilket innebär att tingsrätten tar upp målet på nytt, säger Ola Skyllbäck, kommunchef.

Tvisten med upphovsmannen till ursprungsförslaget för Krokoms kommuns vapensköld inleddes redan på 1970-talet. Det förslag som konstnären Gunnar Rudin tog fram på uppdrag av Krokoms kommun godkändes inte av Statens heraldiska nämnd, bland annat för att älgen var vänd åt fel håll utifrån heraldiska normer och traditioner. Sakkunniga inom heraldiska nämnden föreslog därför ett antal justeringar i färgsättning och komposition. Konstnären Gunnar Rudin vände sig emot att ursprungsmotivet från Glösa, med älgen vänd åt vänster, förvanskades genom att vända älgen åt heraldiskt rätt håll, det vill säga höger. Krokoms kommunstyrelse beslutade den 15 mars 1978 att anta kommunvapnet justerat utifrån ett förslag från professor Lennart Rodhe, konstnärligt sakkunnig i Statens heraldiska nämnd.

I slutet av 2011 hörde Gunnar Rudin återigen av sig till Krokoms kommun med en skrivelse där han föreslog en modifiering av kommunvapnet. Kommunen bedömde dock att detta inte var intressant eftersom det är förenat med mycket höga kostnader att förändra ett kommunvapen.

För ytterligare information:
Ola Skyllbäck, kommunchef
Telefon: 0640 163 80

Uppdaterad 2013-02-15 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se